Gabinet Integracji Sensorycznej Siódemka w Lublinie.

Integracja Sensoryczna a NFZ Lublin

Czy jest możliwść finansowania terapii integracji sensorycznej przez NFZ Lublin?


Koszty terapii integracji sensorycznej niestety w większości przypadków ponoszą sami rodzice a terapia prowadzona jest w prywatnych gabinetach. Istnieją publiczne placówki w których realizowana jest terapia integracji sensorycznej w ramach programu WWRD (Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka).

W Centrum Rozwoju Dziecka Siódemka możliwe jest finansowanie terapii integracji sensorycznej dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności ze środków uzyskanych przez rodziców ze współpracy z różnego rodzaju fundacjami, bądź w ramach środków uzyskanych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dziecka.

WWRD jest bezpłatną kompleksową formą pomocy (koniecznym warunkiem jest uzyskanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju). WWRD obejmuje dzieci z niepełnosprawnością lub z grup ryzyka dla prawidłowego rozwoju układu nerwowego dziecka.

Dzieci z grupy ryzyka to takie gdzie zagrożenia dla rozwoju najczęściej dotyczą układu nerwowego dziecka i wynikają z: wcześniactwa, urazów okołoporodowych, wad genetycznych, wad rozwojowych, zaburzeń metabolicznych, padaczki, zaburzonego dojrzewania odruchowego.

Wymienione wyżej zagrożenia mogą prowadzić do niepełnosprawności tj. autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność ruchowa, niepełnosprawność sprzężona, niepełnosprawność intelektualna, afazja, słabowidzące/niewidome, słabosłyszące/niesłyszące.

Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje dzieci i ich członków rodziny począwszy od niemowlęctwa aż do momentu rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole (w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego dzieci nadal mają prawo do korzystania z pomocy w ramach WWRD).